Програма за първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 9 и 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Учебната програма за първоначално обучение на представителите КУТ/ГУТ:

  • е с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа;
  • в нея задължително трябва да са предвидени до 7,5 учебни часа за индивидуално или групово разработване на практическа задача.
  • в нея трябва да се предвиди накрая семинарно занятие за обсъждане на разработките по практическата задача.
  • задължително съдържа десет описани в наредбата теми, които трябва да бъдат с продължителност минимум по един учебен час.

     

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар