Програма за начален инструктаж на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Работодателят писмено определя:
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;

Наредбата изисква да се провежда начален инструктаж на "работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието".

Началният инструктаж и на тези работещи се документира в книга за начален инструктаж.

Дали ще имате две книги за инструктаж - една за новопостъпили и една за лица от външни фирми е ваше решение. В общия случай е препоръчително да са две отделни книги, тъй като позволява по-лесна проследяемост.

Също така, за работещите от въшни фирми не се изисква издаването на служебна бележка и съответно за тях няма да има вписан номер в книгата.

Програмата за начален инструктаж на лица от външни фирми ще се различава от програмата за начален инструктаж на новопостъпили поради различната продължителност и същност на информацията.

Тя ще е по-стегната (по-кратка) и самият инструктаж ще продължи по-кратко време в сравнение с началния инструктаж на новопостъпили. За нея нямаме и задължителни елементи и остава работодателят да ги определи.

Тук можете да изтеглите примерна програма в Word, която обхваща основни елементи, подходящи за инструктаж на лица от външни фирми.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар