Програма мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска

Съгласно чл. 16. (1) на Закона за здравословни и безопасни условия на труд "при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
...
2. в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство...

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар