Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи.

Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. "опитен работник", който се определя от ръководещия инструктажа.

С този образец на нареждане, се документира "прехвърлянето" на инструктирания от определения в заповедта инструктиращ към опитния работник. Това е важна част, защото по време на инструктажа на работното място инструктираният няма право да работи самостоятелно, а от документа е видно кое е лицето, което носи отговорност за това в конкретния момент.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар