Дневник за регистриране на трудоустроените лица

Нормативно основание:чл. 2 (3) от Наредба за трудоустрояване

чл. 2 (3) В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица.

Няма нормативно утвърден образец на този дневник. Не се изискват саморъчни подписи и други атрибути и дневникът може да се води в електронен вид.

Поради честата практика в този дневник да се вписват не само трудоустроените лица, а да се води отчетност за всички лица с решения на ТЕЛК/НЕЛК във фирмата предлагаме два образеца.

Първият спазва минималното изискване - да се води дневник за регистриране на трудоустроените лица и съдържа само тази информация.

Вторият образец е малко по-разширен вариант (в excell), който ви дава възможност за по-пълно проследяване на всички лица с решения на ТЕЛК/НЕЛК, както и проследяване на лицата, с които се изпълнява квотата по Закона за хората с увреждания.

С втория вариант лесно можете да сте сигурни и да покажете, че няма припокриване - едно и също лице да заема място както по квотата по ЗХУ, така и място в списъка на местата, определени за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (по чл. 315 КТ).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар