Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления

Нормативно основание: чл. 61, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.


Забележка: Лицата по чл. 56, ал. 1 са определените отговорни лица за безопасната експлоатация. Няма поставени конкретни изисквания какво трябва да съдържа дневника за проверка на изправността на товарозахващащите приспособления.


Няма нормативно определен образец за документиране на ежемесечните проверки, поради което ви предлагаме два варианта, които можете да приложите в зависимост от конкретните фирмени условия.

Важно:

В брой 10 на ДВ бяха направени изменения и допълнения на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, с които сапаните отпаднаха от обхвата на товарозахващащите приспособления.

В тази връзка отпадна изискването за осигуряване на технически надзор на сапаните и техни ежемесечни проверки.

Вписано бе, обаче, изискване ползвателят да осигури тяхната безопасна експлоатация и да следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка.

За да осигурите изпълнението на това изискване, може да се продължи като добра практика извършването на ежемесечни проверки на сапаните и да използвате отново някой от образците тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

5 мнения за “Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления”

 1. Здравейте!
  Във фабрика за преработка на нерудни изкопаеми е направено следното предписание от Инспекцията по труда: Извършваните периодични изпитвания на устройствата за аварийно спиране и проверки при експлоатацията да се документират като се поддържат в досие .
  Има ли образец на такова досие и има ли задължителна периодичност на тези изпитвания и проверки?

  Отговор
  • Здравейте,
   Тъй като не сте дали пълното предписание (с цитираните нормативни изисквания), предполагам, че става въпрос за досието по чл. 10 от Наредба 7/1999 г.
   Няма как да има образец, тъй като съгласно този член то съдържа:
   1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“, протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;
   2. всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.

   Доколкото аз знам, няма нормативно изискване за периодичност. Периодичността на изпитванията ще следва препоръките на производителя. Ако няма такива, то вие трябва да си определите.

   Не сте уточнили за какво оборудване става въпрос, но тъй като преполагам, че е във връзка с транспортьори, препоръчвам да преледате този чек-лист за самооценка на Инспекция по труда (първият въпрос е за техническото досие):

   https://zbut.eu/cheklist/vaprosnik-transportni-lenti/

   Отговор
 2. Здравейте и Ви благодаря за образците!

  Бих искала да попитам, известна ли вие ли някоя добра практика за периодична проверка на изправността на куките за захващане на стоманобетонови панели и други подобни обемни елементи, които се използват многократно при изграждане на временни обекти за работа?

  Благодаря предварително за отделеното време!
  Успешен ден,

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Нинова,

   Практиката е тази проверка да бъде част от проверките, които се извършват от краниста и прикачвачите преди започване на работа. Дали имате нещо друго предвид?

   Отговор
   • Здравейте, инж. Илиева,

    Да, извършване на дефектоскопична проверка не по-рядко от един път в годината съгласно чл. 246 от Правилник по безопасност на труда при геолого-проучвателните работи /Д-02-002/.

    Отговор