Списък на дейности, за които се изисква правоспособност

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и "работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа".

Неизчерпателен списък на дейности, за които се изисква правоспособност

5 мнения за “Списък на дейности, за които се изисква правоспособност”

 1. Здравейте!
  Никъде не откривам срок на валидност на удостоверение на заварчик, изадено след обновената Наредба през 2006 год. Остава ли правилото за трите години?
  Предварително благодаря!

  • Здравейте,
   Удостоверението за правоспобност на заварчик е безсрочно.

   Срок на валидност има сертификатa за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване по чл. 5 от Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, който дава право за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор.
   В този случай издаденият сертификат на заварчик е със срок на валидност в зависимост от стандарта, по който е минат изпита.
   Например:
   БДС EN ISO 9606-1 – заварчици на стомани (електродъгови методи) – 3 години
   БДС EN ISO 9606-2 – заварчици на алуминий (електродъгови методи) – 2 години

 2. Здравейте,
  а дали проверката на заваръчните апарати е обхваната нормативно или само съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V?

  • Здравейте,
   не съм запозната да има други изисквания за проверка на заваръчните апарати, освен изискваната от посочения правилник ежемесечна проверка в качеството им на преносими електрически инструменти.

   Тук е мястото да напомня, че всеки колега е добре дошъл да сподели опит и знания, ако моите не достигнат :)

Вашият коментар