Стресът на работното място – предизвикателство и превенция на стресовата ситуация в екипната работа на организацията

Презентация на Илияна Денкова, представена на 18.12.2014 г. във връзка с Проект "Мултиплициране на достоен труд - достоен живот" DCI NSA-ED/2012/279-811

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.