Ръководство за ЗБУТ в сектора на фризьорските услуги

Това ръководство е разработено от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. В него ще намерите информация за опасностите, основните рискове и препоръчителни мерки за минимизиране на риска в сектора на фризьорските услуги, както и насоки за оценка на риска.

В статията ще намерите най-важната информация от ръководството, както и линк за изтегляне на пълния документ.

Опасности и рискове

Професионалните рискове могат да имат различни причини: поведението на фризьорите, използваните техники, организацията на работа и разположението на работното място.

Факторите (опасностите), които биха могли да представляват риск за здравето и безопасността на фризьорите, включват:

 • работа с мокри ръце,
 • използване на козметични продукти,
 • използване на остриета и остри инструменти,
 • работа на крак за дълги периоди от време,
 • работа в наведена поза за дълги периоди от време,
 • не се носят лични предпазни средства или се носят по неправилен начин,
 • неправилно прилагане на продукти (напр. концентрирани продукти, като шампоани и продукти за боядисване, не се разреждат както е посочено),
 • недостатъчно сменяне на стойката и задачите,
 • недостатъчно място за движение,
 • използване на недобре поддържано оборудване,
 • недобро осветление,
 • течения или изменения в температурата,
 • шум,
 • неподходящо съхранение (не на сухо, на хладно или на стайна температура) на продукти (напр. козметика, бутилки, спрейове, флакони, контейнери).

Вашият коментар