Инструкция за безопасно съхранение на торове със съдържание на амониев нитрат

Амониево – нитратните торове са безопасни, когато се работи в съответствие с изискванията на производителя.
При нормални условия на съхранение те не са токсични, не могат да се запалят или да се взривят спонтанно.
Ако са изложени на прекомерна топлина или открит огън, могат да се разграждат и да отделят отровни изпарения.

1.Изисквания за безопасност.

✓ Винаги съхранявайте записана информация за складираното количество AN – торове.
✓ Дръжте на достъпно място за четене инструкцията за безопасно съхранение на АN – торове.
✓ До работа с AN - торове се допускат само инструктирани работещи.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.