Инструкция за безопасна работа при извършване на бояджийски работи

Права и задължения на техническия ръководител

  •  Техническият ръководител е длъжен да провери преди започване на работа изправността на скелетата, люлките и платформите.
  •  При установяване на неизправност разпорежда спиране на работата.
  •  При пожар или авария предприема всички необходими действия за евакуиране на работещите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.