Инструкция за безопасна работа в галванично отделение

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
  1. До работа в галванично отделение се допускат само лица, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.
  2. Работата в галваничното отделение се извършва само при включена вентилационна уредба.
  3. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
  4. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

    Влезте в системата или вижте как да се абонирате.