Инструкция за безопасна работа с антифриз

Опасности

1. Вреден при поглъщане.
2. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

При нормална употреба съгласно указанията в информационният лист, този антифризът не представлява значителен риск за здравето. Но при неправилно и прекомерно излагане може понякога да предизвика леко зачервяване на очите и кожата в зависимост от индивидуалната чувствителност. При вдишването на високи концентрации мъгла от антифриз може да се получат раздразнения на дихателните пътища. Антифризът е токсичен при поглъщане.Предизвиква главоболие, слабост, конвулсии, загуба на координация, замаяност, затруднено ходене, гадене, повръщане, понижено кръвно налягане, учестен пулс, белодробен оток, бъбречна недостатъчност, безсъзнание, конвулсии и кома.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.