Проверки на изолиращи ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V

Въпросът, който коментираме, е:

Има ли изисквания за периодични проверки, подмяна или годност на отвертките с изолиращи ръкохватки?

Отвертките с изолиращи ръкохватки са само един от видовете инструменти с изолиращи ръкохватки, за които в Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация има посочени изисквания за проверки и дефекти, при които не могат да бъдат използвани.

Вашият коментар