Заповед за определяне на периодичност на измервания по електробезопасност

чл. 260 и чл. 267. (2) от Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства