Въпросник за самооценка от Главна инспекция по труда

Въпросник на ИТ “Почивки” *

Въпросите са основно по прилагане на изискванията на Кодекса на труда за почивки, но има и такива свързани с физиологичните