В-01-13-02 Правилник по безопасността на труда в тютюневата промишленост

НАЦИОНАЛЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ Издаден 1981 г. СЪГЛАСУВАМ: (Г. Георгиев) Секретар на Централния съвет на Българските професионални съюзи УТВЪРЖДАВАМ: (В. Цанов) Председател на Националния аграрно-промишлен съюз СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА ПЪРВА Раздел I. Обсег и ред на приложение на правилника Раздел II. Права и задължения на ръководителите на стопанското обединение Раздел III. Права и задължения ма административно-техническия персонал … Read more