Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

В настоящата процедура разглеждаме изискванията за организация на безопасната експлоатация и необходимата документация за само за следните два вида повдигателни съоръжения – кранове и телфери. Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура. Съдържание Нормативна база I. Имаме ли и какви кранове/телфери? II. Досие на кран/телфер. III. … Read more