Д-01-010 Правилник по безопасността на труда в стоманодобивното производство

Правилникът по безопасността на труда в стоманодобивното производство е разработен от ЦНИРПД по черна металургия – Ботунец и е съгласуван с Министерството на народното здраве – писмо № 111-120/11. 1. 1971 год., Министерството на вътрешните работи – писмо № ПО- 31 от 8. 1. 1971 год. И Централния комитет на профсъюза на работниците от мините, … Read more