Правила за безопасно извършване на геологопроучвателно сондиране

1. Всеки новоприет работник може да се допуска та работа само след като е запознат с основните правила, осигуряващи безопасността на труда при извършване на същата. В изпълнение на това администрацията е длъжна да организира за такива случаи единични или групови инструктажи, беседи, лекции, така, че работникът да може да положи определения по закона изпит … Read more