Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

„Визия нула“ (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа. ISSA развива идеята чрез промотирането на „Седем златни правила за нула злополуки и здравословни условия на труд“. В разработеното ръководство за работодатели и мениджъри ISSA разработва … Read more

Ръководство за разработване на система за управление на ЗБУТ в строителни фирми

Добре систематизирана информация с контролни въпроси и насоки как да организираме своята работа, така че нещата да се случват дори да не търси официална сертификация по стандарт.

Ръководство за разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Настоящото Ръководство е резултат от съвместен проект на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия) и EFBWW (Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива).