10 златни правила за контрол на праха

Превод на Ръководство за добри практика с автори: Карлхайнц Гулднер (Karlheinz Guldner) Франк Бешорнер (Frank Beschorner) ВЪВЕДЕНИЕ Прахът е дисперсна система от твърди вещества в газове, в случая въздух, който се получава при механични процеси или от вдигане на паднали наслоявания. С това доста сложно определение се описва един специален вид опасно вещество, което има … Read more

Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид

(2006/С 279/02)