Образци на фирмени документи

Образец на сменен дневник на котел

Нормативно изискване: чл. 200 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Лицата, които обслужват

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Автовишка (К)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОВИШКА (подвижна работна площадка стрелови тип, монтирана на автомобил) Настоящата инструкция е изготвена в съотъветствие

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Газова отоплителна гъба (К)

Инструкция за безопасна употреба на газова отоплителна гъба Линк за изтегляне на инструкцията ще намерите в края на текста. Настоящата

Инструкция за безопасна работа с газови бутилки

Бутилки с газове под налягане (К)

Инструкция за безопасна експлоатация на бутилки под налягане Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от