Оптични кабели – безопасна работа

Общи изисквания. Безопасна работа при транспорт, изтегляне, формиране и укрепване на оптични кабели. Безопасна работа при свързване и измерване.