Инструкции за безопасна работа

Лентоотрезна машина – преносима

Инструкция за безопасна работа с преносима лентоотрезна машина изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.