Стандарти от поредицата БДС EN 1005 Безопасност на машини. Човешки физически характеристики.

Представяне на стандартите от поредицата БДС EN 1005 Безопасност на машини. Човешки физически характеристики – за ръчна работа, за препоръчителни граници на усилия и за оценяване на позите и движенията.