Работа от разстояние

Инструкция за здраве и безопасност при работа от разстояние – работно място, компютърна работна станция, електробезопасност, стрес, изолация и информационна сигурност.