Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ

© Инструментът за планиране на периодични дейности по ЗБУТ е  под формата на таблица, в която сме систематизирали почти 100 дейности по безопасност и здраве при работа, за които има нормативни изисквания за периодично извършване. В инструмента сме добавили и няколко дейности, за които няма изрично нормативно изискване, но те са следствие на такова или … Read more

Програма мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска

Работодателят е длъжен в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство.