ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Нова декларация при закупуване на продукт за пожарогасене

В броя са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол. Ако закупувате нови „продукти за пожарогасене“ – … Read more