Ръководство „Безопасна употреба на продукти за растителна защита“

Тук ще намерите подготвените от Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) материали – ръководство и брошури в рамките на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, осъществен под ръководството на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА), в която членува АРИБ. Ръководство за сигурността на операторите при използване на продукти за растителна защита (вижте по-долу извадка с … Read more

Въпросник за инспектиране при дейности свързани с използването на препарати за растителна защита в селското стопанство

Методиката е утвърдена със Заповед №0458/02.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА”ГИТ