Въпросник за инспектиране при дейности свързани с използването на препарати за растителна защита в селското стопанство

Методиката е утвърдена със Заповед №0458/02.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА”ГИТ