Клауза за изпитване при преназначаване на друга длъжност с допълнително споразумение/ Писмо 94-ММ-239 на МТСП

ОТНОСНО: В случай че е допълнително споразумение работникът или служителят ще премине на друга длъжност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70