С144 – Конвенция № 144 относно тристранните консултации (международни трудови норми),1976 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 април 1998 г. – ДВ, бр. 52 от 1998 г. В сила от 12 юни 1999 г.