ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 63 на Държавен вестник е публикувано: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. Добавени са текстове, свързани със съдържанието на правилника за вътрешния трудов ред. Добавено е изискването: В … Read more

ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г. Постановление № 212 от 13 август 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските