Безопасна поддръжка

Петте основни правила за безопасна поддръжка. Разрешения. проверки. Специфични изисквания за поддръжка на различни видове работно оборудване.