Пневматичен гайковерт

Инструкция за безопасна работа с пневматичен гайковерт Използването на пневматичен гайковерт може да бъде опасно ако не се спазват строго инструкциите за експлоатация и техника за безопасност. Този тип инструменти се използват само по предназначение и за дейностите, за които са конструирани. Изисквания: Инструментът работи с чист, сух въздух под налягане. По-високо налягане драстично намалява … Read more