ДВ, бр. 77 от 26.9.2017: Промени в Закона за движение по пътищата и техническа поправка в Наредба № 40 за превоз на опасни товари

В брой 77 на Държавен вестник от 26.09.2017 г. бе направена техническа поправка на наредбата за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която не променя нищо. Обнародвани са и промени в Закона за движение по пътищата, от които обръщаме внимание на … Read more

ДВ, бр. 62 от 1.8.2017: Допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и КСО

В брой 62 на Държавен вестник са направени изменения и допълнения на: Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства Кодекс за социално осигуряване

ДВ, бр. 11 от 13.01.2017: Закон за движението по пътищата и нова наредба проектиране строежи за взривни вещества, боеприпаси и др.

Примените в Закона за движението по пътищата са резултат от промени в Закона за пътищата относно винетни стикери и не са свързани с осигуряване на здравословн и и безопасни условия на труд.

ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. : Промени в Закона за движението по пътищата и Закон за автомобилните превози

В бр. 9 на Държавен вестник от 26.01.2017 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Промените включват:

ДВ, бр. 101 от 20.12.2016: Промени в Закона за движение по пътищата

В брой 101 на Държавен вестник от 20 Декември 2016г. е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Като добра практика препоръчваме да се уведомят водачите на моторни превозни средства във фирмата, за да бъдат предупредени както за новите изисквания, свързани с изпълнение на техните задачи, така и за по-високите … Read more

Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г.