Чек-лист за опасни места „Подхлъзване и спъване“

Чек-листът е разработен и публикуван от Health and Safety Executive с оригинално заглавие: „Slips and trips. Hazard spotting checklist.“ и се разпространява под Open Government Licence v3.0 Линк към оригиналната публикация: http://www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf Преводът е направен от екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Този чек-лист ще Ви помогне да идентифицирате опасности, свързани с подхлъзване и падане … Read more

Чек-лист за инспектиране „Подхлъзване, спъване, падане“

Фактори, които определят естеството на риска от подхлъзване, спъване и падане Технически фактори: По подовете не трябва да има неравности. Отворите, пукнатините и нестабилни настилки са потенциални опасности. Подовите повърхности трябва да са съобразени с извършваните дейности: например, да имат устойчивост към маслата и химикалите, използвани в производствените процеси. Облицоването или обработката на подовете е … Read more