Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Сметосъбирач (К)

Инструкция за безопасна работа със сметосъбирач Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба №