Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

Работодателят трябва да определи работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот и да им осигури обучение, като за целта използва информация от съответните нормативни актове.