Общо събрание на работниците и служителите

Презентацията е подготвена по проект, осъществяван от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и разглежда въпроси, свързани със: – свикване на общото събрание ; – събрание на пълномощниците; – учредяване, провеждане и приемане на решения.