Измиване на МПС

Инструкция за безопасна работа при измиване на МПС 1. Постовете за миене на МПС се обслужват от персонал, обучен и … Още