С078 – Конвенция № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С077 – Конвенция № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.