С131 – Конвенция № 131 за определяне на минимална работна заплата, 1970

Конвенция за определяне на минималната работна заплата, със специално внимание към развиващите се страни (влизане в сила: 29 април 1972 г.) Приемане: Женева, 54-та сесия на Международната конференция на труда (22 юни 1970 г.) (Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 … Read more

С026 – Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)

Конвенция № 26 от 1928 г. относно установяването на методи за определяне на минималните заплати
Към момента не разполагаме с текста на конвенцията на български език.