С026 – Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)

Конвенция № 26 от 1928 г. относно установяването на методи за определяне на минималните заплати
Към момента не разполагаме с текста на конвенцията на български език.