Обработка на почвата и мелиорации

Инструкция за безопасно техника за обработка на почвата и мелиорации Специфични изисквания 1.Прикачването или навесването на техниката към тракторите да се извършва така, че да е невъзможно нежелателно допиране до трактора или между отделната техника включена в сцепката. Операторът да провери преди работа дали механизмите за управление или регулиране са осигурени срещу самоволно освобождаване, преместване … Read more