Банциг за месо и кости

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Сгъвачна машина

Не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание.