Инструкция за безопасна работа с банциг за месо

Банциг за месо и кости

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.