С131 – Конвенция № 131 за определяне на минимална работна заплата, 1970

Конвенция за определяне на минималната работна заплата, със специално внимание към развиващите се страни (влизане в сила: 29 април 1972 г.) Приемане: Женева, 54-та сесия на Международната конференция на труда (22 юни 1970 г.) (Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 … Read more