Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 5. (1) на Наредба № 9 от 07.06.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците и Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището. 2. Инструкцията има за цел да конкретизира … Read more

Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

Предговор Наредбата за безопасност и опазване на здравето при работа с монитори (Наредба за работа с монитори се прилага в Германия от 20 декември 1996 г. Заедно със Закона за охрана на труда 2) директивите на ЕО, отнасящи се до сферата „Работни места“ се трансформираха в национален закон. Провежданите през последните месеци и години дискусии, … Read more