Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

„Визия нула“ (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа. ISSA развива идеята чрез промотирането на „Седем златни правила за нула злополуки и здравословни условия на труд“. В разработеното ръководство за работодатели и мениджъри ISSA разработва … Read more