Имуществена отговорност на работника или служителя

В МТСП постъпват запитвания относно имуществената отговорност на работника или служителя. В тази връзка се поставят въпроси, свързани с разликата между ограничената и пълната имуществена отговорност и реда и сроковете, в които се реализират. Настоящият материал има практическа насоченост с цел да отговори и на конкретно поставени въпроси. А. Общи бележки относно имуществената отговорност на … Read more

Имуществена отговорност по трудовото законодателство на Република България

Георги Георгиев Гроздев* *Технически университет-Варна, Факултет по морски науки и екология, 9000 гр.Варна,България,ул.”Студентска” №1, E-mail: georgi_0506@abv.bg Публикувано в ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г. Резюме: В процеса на осъществяване на финансово-стопанската дейност и по-точно при изпълнение на длъжностните си задължения, длъжностните лица с виновното си поведение, изразяващо се в действие или бездействие, причиняват … Read more