Презентация „Фирмена документация“

Презентация на тема „Фирмена документация по ЗБУТ“ – версия 2014 г. (актуализирана в съответствие с актуалните нормативни изисквания към 01.2018 г.) В тази тема: Какво е фирмената документация Орган по безопасност и здраве Инструкции за безопасна работа с оборудване Инструкции по безопасност и здраве при извършване на СМР Други нормативно изискуеми инструкции/правила Документация, свързана с … Read more